Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


voda - plyn - kúrenie // ObchodnyRegister.com

1 2 3 »

Marián Šlapák

Rastislav Tohol

JV MONT s. r. o.

Ľubomír Macko - Ľ+M

INSTALEX - Marián Pajpach

Evžen Medviď

Viktor Darázs

Alex - MONT, s.r.o.

Dušan Bažík - PLYNOSERVIS

František Dravecký - FeriD Trade

FREPO s.r.o.

Jozef Lisý

MITES, s.r.o.

SHT Slovensko s.r.o.

Slavomír Kriška INSTAL KVP

TEBEKO - Ing. Jarolím Straka

VODA - PLYN - KÚRENIE - Florian Sandtner

APRISS, spoločnosť s ručením obmedzeným

BENAT - EKO s.r.o.

DIOS, s.r.o.

1 2 3 »