Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


vodné čerpadlá // ObchodnyRegister.com

Amicus SK,s.r.o.

AQUACLEAN, spol. s r.o.

AUTOAGREGÁTY - VARGA, spol. s r.o.

AUTOAGREGÁTY - VARGA, spol.s r.o.

DIAMANT UNIPOOL s.r.o.

Sídlo:
902 01 Pezinok , Talihov dvor 3/4463 map_btn
telefónne čislo:
(033) 6413374, (033) 6413375
Mobil:
(033) 6413378

ELFE - Technické zariadenia budov

František Šiba - Vodoterm

HCP - čerpacia technika s.r.o.

HRIADEĽ, spol. s r.o.

Ing.Miroslav Takáč - PUMPY

Isola Bella s.r.o.

Michal Važo

Peter Papuča

Sídlo:
020 62 Horovce , č.161 map_btn

PROSIGMA, spol. s.r.o.

SAER Slovakia s.r.o.

Sídlo:
821 05 Bratislava , Nové záhrady VII, s.č.1762 map_btn
telefónne čislo:
(02) 43631095
Fax:
(02) 43411004, (02) 43411004

SIGMA PUMPY SK, s.r.o.

TITKO s.r.o.

Turbyt,s.r.o.

Sídlo:
916 01 Stará Turá , M.R.Štefánika 354 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7763608, (032) 7763121
Mobil:
(032) 7763840

VERDER Slovakia s.r.o.

VODOTERM Marián Šabík