Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


vodoinštalatér // ObchodnyRegister.com

Papan Marek

Jozef Radimák

Miloš Urminský

Peter Michalik - DUBOMA

VODA MITICKÝ s.r.o. - Jozef Mitický

Ivan Pacan

Sídlo:
060 01 Kežmarok , Hlavné námestie 6 map_btn
Poštová adresa:
060 01 Kežmarok , Petržalská 1638/4 map_btn
telefónne čislo:
00421 52 456 81 30
Mobil:
00421 905 368 285