Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


vodoinštalatérstvo // ObchodnyRegister.com

1 2 »

Ján Hluchý

Ján Lacko

Juraj Kocián

Vodárenská správcovská spoločnosť Mojmírovce, s.r.o.

Karol Ostrožanský

Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o.

Voda, Kúrenie, Plyn - Árpád Icsó

VOTEP, s.r.o.

Agrostav Komárno V, s.r.o.

Anton Smalec

František Mikolaj

G&G Stav s.r.o.

Ján Harakaľ - voda, kúrenie

Sídlo:
067 82 Modrá nad Cirochou , Modra nad Cirochou 255 map_btn
telefónne čislo:
057 / 779 30 17
Mobil:
0907 941 550

Ján Mihaľ - VOMI-INŠTALATÉRSTVO

Jozef Radimák

Juraj Ban - mladší

Miloš Urminský

MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.

Pavol Holčík - Plynoservis

Peter Michalik - DUBOMA

1 2 »