Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


vosky // ObchodnyRegister.com

D. H. K O M P L E T s. r. o.

Bc. Patrik Sidó - ANKA

Sídlo:
929 01 Dunajská Streda , Rybný trh 333/10 map_btn

CHEMINA, s.r.o.

EKOLOR s.r.o.

LYBAR Slovensko, a.s.

Maroš Šeršeň AUTOCLEAN

Sídlo:
841 02 Bratislava , Saratovská 2/A map_btn
telefónne čislo:
(02) 64364403

MEMORIAL, s.r.o.

Sídlo:
991 06 Želovce , Mierová 382/46 map_btn
telefónne čislo:
(047) 4893041
Fax:
(047) 4893114, (047) 4893114

Miroslav Duga - FLAMEART

Sídlo:
907 01 Vrbovce , map_btn
telefónne čislo:
(034) 6283161
Fax:
(034) 6283163, (034) 6283163

MOKOVCI

Sídlo:
841 06 Bratislava 48- Záhorská Bystrica , Prídavková 5 map_btn

TYRCHEM, spol. s r.o.

Zanzo, s.r.o.

Sídlo:
821 07 Bratislava 214 , Vlčie hrdlo 20 map_btn
telefónne čislo:
(02) 45523721
Fax:
(02) 45249404, (02) 45249404

Ľudovít Klíč - NAWAX

Sídlo:
946 57 Svätý Peter , Pivničná 35 map_btn
telefónne čislo:
(035) 7685144, (035) 7685504
Mobil:
(035) 7685505
Fax:
(035) 7685226, (035) 7685226