Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


výroba betónovej zmesi // ObchodnyRegister.com

AB - STAV, s.r.o.

PROFI BETÓN, s.r.o.

Sídlo:
841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica , Československých tankistov 2 map_btn
Poštová adresa:
841 02 Bratislava 42 , Talichova 2 map_btn
telefónne čislo:
02/65456133, 02/65456132
Mobil:
0903 581 838
Fax:
02/65456134

BESTAV, s.r.o.

ONYX s.r.o.

STAVIL PLUS s.r.o.

Sídlo:
929 01 Dunajská Streda , Povodská cesta 7 map_btn
telefónne čislo:
031 552 2928
Mobil:
0918 494 847