Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


výroba okien a dverí // ObchodnyRegister.com

HERTOP spol. s r.o.

Sídlo:
955 01 Topolčany , Tovarnícka 412 map_btn
Poštová adresa:
955 01 Topolčany , Tovarnícka 412 map_btn
Sídlo:
955 01 Topolčany , Tovarnícka 412 map_btn
telefónne čislo:
038 532 6096
Fax:
038 532 2407

Manos Stolárstvo

SOLO

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Partizánska cesta 521/89 map_btn
Poštová adresa:
976 11 Selce , Priechod 8 map_btn
Sídlo:
976 11 Selce , Priechod 8 map_btn
telefónne čislo:
00421 48 416 03 60
Mobil:
00421 905 973 977