Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


výstavné stánky // ObchodnyRegister.com

1 2 »

1. košická výstavná spoločnosť, s.r.o.

Sídlo:
040 11 Košice , Gemerská 3 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6446735
Fax:
(055) 6446726, (055) 6446726

Agentúra EVKA, s.r.o.

Sídlo:
821 04 Bratislava , Galvaniho 14 map_btn
telefónne čislo:
(02) 43425651, (02) 43425652
Fax:
(02) 43425653, (02) 43425653

AMS, spol. s r.o.

Sídlo:
965 01 Žiar nad Hronom , Krížna 1 map_btn
telefónne čislo:
(045) 6732232

artTECH, s.r.o.

Sídlo:
911 01 Trenčín , Pod Sokolice 14 map_btn

ATIPIC, s.r.o.

Sídlo:
026 01 Dolný Kubín , Matúškova 7 map_btn

B.S.S.Slovakia, s.r.o.

DEL spol. s r.o.

EXPO CENTER, a.s.

FER - Marián Ďurkov

IN DESIGN, s.r.o.

KONDOR Anton Hujavý

Sídlo:
953 01 Zlaté Moravce , Mládeže 10 map_btn

Ladislav Tarhovický - L. B. S. LT PLUS

Sídlo:
821 04 Bratislava 2 , Galvaniho 12 map_btn

LOCO Expo, s.r.o.

Pavel Krátky - ECCO SYSTÉM

Sídlo:
811 02 Bratislava , Révova 13 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54648769
Fax:
(02) 54414931 , (02) 54414931

POPO - EXPO spol. s r.o.

Sídlo:
916 01 Stará Turá , M.R.Štefánika 69 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7763448

PromoLand, s.r.o.

Sídlo:
811 06 Bratislava , Sládkovičova 2 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54433930, (02) 54433931
Fax:
(02) 54433929, (02) 54433929

RODA - SP spol. s r.o.

SATA service, spol. s r.o.

Sídlo:
851 01 Bratislava 5 , Černyševského 26 map_btn
telefónne čislo:
(02) 62410432

VECO-Mont, s.r.o.

WA KOM - Ing. Vladimír Valíček

1 2 »