Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


vybavovanie dokladov // ObchodnyRegister.com

Pohrebníctvo ASTRA

Sídlo:
949 01 Nitra , Kasalova 1 map_btn
Poštová adresa:
949 01 Nitra , Kasalova 1 map_btn
telefónne čislo:
037 650 3565
Mobil:
0904 625 536