Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


vypracovávanie finančných výkazov // ObchodnyRegister.com

Ing. Darina Fatyková

Agentúra TOP - Ing. Jana Vojčíková

AGRICO, s.r.o.

Sídlo:
976 67 Závadka nad Hronom , Hronská ulica 66 map_btn
telefónne čislo:
(048) 6196148, (048) 6196925
Fax:
(048) 6196921, (048) 6196921

Ekonomická firma GREJA

Stavebný rozpočet - Ing. Ľubica Baránková

TCAA, k.s.

TOMURA CONSULTING s.r.o.