Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


water-well drilling. // ObchodnyRegister.com

Alena Gábrišová

Sídlo:
971 01 Prievidza , Snežienkova 52 map_btn

CESTAN, s.r.o. Košice

Geo

Sídlo:
972 25 Ježkova Ves , Ježkova Ves 627 map_btn
telefónne čislo:
(046) 5453555

GEO, spol. s r.o.

GEOSPOL

Geotechnika

Horsman,s.r.o.

HS - INGREAL a.s.

Inžinierske stavby, a.s.

Kamil Polák - VODNÉ VRTY

KAPOZ, s.r.o.

LUMARK tech s.r.o.

Sídlo:
034 01 Ružomberok , M.R.Štefánika 1684/3 map_btn

Milan Krupa

Sídlo:
917 01 Trnava , Saleziánska 48 map_btn

PEGAL, v.o.s.

STUDNE

Sídlo:
919 23 Vlčkovce , č. 349 map_btn

Vŕtanie studní - Kocsis Karol

Sídlo:
931 01 Šamorín , Hviezdná 6 map_btn
telefónne čislo:
(031) 5623827

Ľuboš Jurkovič JURKOVIČ

Sídlo:
941 11 Palárikovo , ČA 76 map_btn