Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


wheels, parts and accessories. // ObchodnyRegister.com

BABICA s.r.o.

Datis Smart, s.r.o.

ETOP International, s.r.o.

Sídlo:
017 01 Považská Bystrica , Považské Podhradie 117 map_btn
telefónne čislo:
(042) 4711231, (042) 4711233
Fax:
(042) 4711232, (042) 4711232

FOREST, s.r.o.

KOLIESKO spol. s r.o.

Sídlo:
956 31 Krušovce , Hrad 323 map_btn
telefónne čislo:
(038) 5329111, (038) 5320938
Fax:
(038) 5320940, (038) 5320940

mobilis manipulačná technika s.r.o.

Sídlo:
831 01 Bratislava 3 , Ďurgalova 4 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54652961, (02) 54652962
Fax:
(02) 54652963, (02) 54652963

POWER BELT pohonné mechanizmy s.r.o.

PRODEX, spol. s r.o. Košice

RENOST, s.r.o.

Sídlo:
034 01 Ružomberok , Sv. Anny 126/30 map_btn
telefónne čislo:
(044) 4323345, (044) 4323349
Mobil:
(044) 4329547
Fax:
(044) 4323352, (044) 4323352

SK FALCON, spol. s r.o.

SK FALCON, spol. s.r.o.

VYVOND, s.r.o.