Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


wireless telecommunications system. // ObchodnyRegister.com

ANDA, spol. s.r.o.

Sídlo:
821 02 Bratislava , Herlianska 45 map_btn
telefónne čislo:
(02) 43637955, (02) 43637966
Mobil:
(02) 43637977

CMS Central Mobil Servis, s.r.o.

Sídlo:
851 01 Bratislava , Pečnianska 6 map_btn
telefónne čislo:
(02) 68206700
Fax:
(02) 68206707, (02) 68206707

GTS Nextra, a.s.

GTS Nextra, a.s.

Sídlo:
040 01 Košice 1 , Priemyselná 7 map_btn
telefónne čislo:
(055) 3248708
Fax:
(055) 3248709, (055) 3248709

GTS Nextra, a.s. - pobočka Trenčín

Sídlo:
911 05 Trenčín , Radlinského 14 map_btn
telefónne čislo:
(032) 3248708
Fax:
(032) 3248709, (032) 3248709

GTS Nextra, a.s. - pobočka Banská Bystrica

Sídlo:
974 00 Banská Bystrica , Námestie SNP 13 map_btn
telefónne čislo:
(048) 3248708
Fax:
(048) 3248709, (048) 3248709

GTS Nextra, a.s. - pobočka Nitra

Sídlo:
949 01 Nitra , Piaristická 2 map_btn
telefónne čislo:
(037) 3248708
Fax:
(037) 3248709, (037) 3248709

NEVITEL, a.s.

P - TEL, spol. s r.o.

SITEL s.r.o.

SWAN, a.s.

Sídlo:
040 01 Košice , Pražská 4 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6442436
Fax:
(055) 7279996, (055) 7279996

TECHNIcomms s.r.o.

tnTEL, s.r.o.

WiNET, s.r.o.

Sídlo:
036 01 Martin , Komenského 19 map_btn