Oznámenie pre naąich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, ľe so spoločnos»ami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráµa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme ľiadne obchodné vz»ahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hµada»


záhradné centrum // ObchodnyRegister.com

AZKA - Ing. Robert Mahely

GREEN GALLERY, s.r.o.

Ing. Stanislava Záhončíková ZÁHRADNÉ CENTRUM

Záhrada Centrum - Mária Konečná

Záhradníctvo Prieloľný

Záhradníctvo Szigeti