Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


zariadenia na prípravu jedál // ObchodnyRegister.com

AMKOR Slovakia, s.r.o.

EuroMeka, s.r.o.

Film cafe

Sídlo:
080 01 Prešov , Hlavná 121 map_btn
telefónne čislo:
(051) 7720714

GAMA HOLDING Slovakia, s.r.o.

GASTRO - HAAL, s.r.o.

GASTROLUX, s.r.o.

KEMA, s.r.o.

PekaStroj s.r.o.

POINT EXTRA, s.r.o.

Styk servis, s.r.o.

TANGO Košice s.r.o.

TELESYS SLOVAKIA, spol. s r.o.

Ľubomír Tarana - LT - PEK