Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


zariadenia na röntgenovú kontrolu // ObchodnyRegister.com

RTG pracovisko

Sídlo:
931 01 Šamorín , Školská map_btn
telefónne čislo:
(031) 5903541