Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


zariadenia na spracovanie umelých textílií // ObchodnyRegister.com

Bodet & Horst mattress ticking k.s.

Sídlo:
922 03 Vrbové , J. Zigmundíka 1489 map_btn
telefónne čislo:
(033) 7913519, (033) 7913511
Mobil:
(033) 7913539
Fax:
(033) 7913510, (033) 7913510