Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


zariadenie na metalizáciu // ObchodnyRegister.com

IK Steel, spol. s r.o.

Jan Macoško - METAKOV

TEMAGAL, s.r.o.

Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom , Ľ. Štúra 1 map_btn
telefónne čislo:
(042) 4405291, (042) 4441147
Fax:
(042) 4441148, (042) 4441148

TRUCK SERVIS TRANSPORT, s.r.o.

UNISTAV PRIEVIDZA, a.s.