Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


zateplovacie systémy // ObchodnyRegister.com

DachBau s.r.o.

SILAX s.r.o.

BauPutz SK, s.r.o.

Sídlo:
013 03 Varín , Koňhorská 794/6 map_btn
Mobil:
00421 904 443 603

FARBY KUŠNÍR

Gabriel Andruško-GAMEX

STAVEBNINY O. K.

Sídlo:
020 01 Púchov , Novonosická map_btn
Poštová adresa:
020 01 Púchov , Chmelinec 1416/16 map_btn
Mobil:
0905 801 304