Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


zber agrokomodit // ObchodnyRegister.com

MA: AGRO - ALFA - Mészáros

Sídlo:
941 10 Tvrdošovce , Rákócziho 28 map_btn
telefónne čislo:
035 649 2680
Mobil:
0917 620 304, 0905 453 968
Fax:
035 649 2860