Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


zimná údržba // ObchodnyRegister.com

Letoni s. r. o.

Martin Heriban

VIVE GROUP SK s.r.o.

KOSEC plus s. r. o.

Juraj Joanidis ZASAP, Anna Joanidisová - právny nástupca

Juraj Zachar

Ekover, s.r.o.

Sídlo:
053 42 Krompachy , Mauerova 51 map_btn
telefónne čislo:
053/447 25 34, 053/447 23 90
Mobil:
0918/046 957

Oľga Danihelová- DANIHELS

RPM Service SK s.r.o.

METALSTROJ, s.r.o.

NATALUX, s.r.o.

Tomáš Varinský

Sídlo:
951 78 Kolíňany , Jasovská 27 map_btn
telefónne čislo:
0905 123 247