Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


zvukovo izolačné kontajnery // ObchodnyRegister.com

Constahl s.r.o.

Sídlo:
919 43 Cífer , Bratislavská cesta 525/21 map_btn
Poštová adresa:
949 01 Nitra , Jakuba Haška 5 map_btn
telefónne čislo:
00421 33 533 37 31
Mobil:
00421 904 672 970
Fax:
00421 33 559 92 91